Zaměstnanci školy

Mgr. Barbora Křížová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku    zsradostice@radostice.cz

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 2. a 3. ročníku                           

Mgr. Drahoslava Drábková – třídní učitelka 4. a 5. ročníku            

Jana Davidová – učitelka, vedoucí vychovatelka ŠD                       sdradostice@radostice.cz

Jana Kratochvílová – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD         

Bc. Žaneta Holcmannová– vedoucí učitelka MŠ- třída Kuřátka       msradostice@radostice.cz

Bc. Hana Poláková – učitelka-třída Kuřátka                                     

Bc. Zuzana Dvořáková – učitelka-třída Motýlci                                

Lenka Urbanová – učitelka-třída Motýlci                                          

Zdeňka Drábková – vedoucí stravování, kuchařka                          sjradostice@radostice.cz

Jitka Kocúrová – vedoucí kuchařka                                               

Helena Frantová – školnice ZŠ, úklid                                               

Hana Kubíková – školnice MŠ, úklid                                                 

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice