Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Peventivní opatření v provozu školy od 1.9.2021

1. Aktuální informace škola zveřejňuje na svých webových stránkách v odkaze " Opatření COVID", ve složce dokmenty jsou uložena mimořádná opatření MZ nebo nařízení MŠMT.

2. Rodiče musí bezdodkladně hlásit nemoc dítěte, a to telefonicky nebo emailem třídní učitelce.

3. Žádáme rodiče, aby také bezodkladně hlásili změny svých telefonních kontaktů.

4. Dítě nebo žák s příznaky infekčního onemocnění musí zůstat doma (rýma, kašel, zvýšená teplota...).

5. Do školy je omezen vstup cizících osob, žádáme proto rodiče , aby nevstupovali se svými dětmi do šaten základní a mateřské školy. 

6. Tělesná výchova se koná co nejvíce na venkovních sportovištích, žáci musí být vybaveni vhodným oblečením a botami pro sportování venku.

7. Školní družina funguje běžně ve dvou odděleních, činnosti probíhají co nejvíce venku, žáci musí být vybaveni vhodným oblečením a botami na pobyt venku.

8. Zájmové kroužky se konají, a to se zvýšenou hygienou.

9. Školní akce mohou probíhat, uvnitř budovy bez přítomnosti cizích osob. Školní akce a exkurze mohou probíhat, s to se zvýšenou hygienou.

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice