Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Den otevřených dveří

Ve středu 30.března 2022 v době od 7.30 do 11.00 pořádá Základní škola Radostice Den otevřených dveří pro rodiče, budoucí prvňáčky a širokou veřejnost.
Co návštěvníky čeká?
Ukázkové hodiny, prohlídka školy a školní zahrady, ochutnávka školních svačin, informace o škole...
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Časté otázky

Kdy se koná zápis do 1.ročníku?   

Letošní zápis se bude konat ve středu 6.dubna 2022 od 13hodin, konkrétní čas je potřeba rezervovat v rezervačním formuláři na webu školy - odkaz Zápis do 1.ročníku-Rezervace.

 

Kolik žáků chodí do Vaší školy?

V letošním školním roce máme 30 dětí v mateřské škole a 43 žáků v základní škole.

 

Kolik očekáváte příští rok prvňáků?

U nás v mateřské škole máme letos jenom čtyři předškoláky, ale myslíme, že se k nám přihlásí i děti z okolních obcí, ve kterých mívají třídy prvňáků naplněné i na 29 žáků.

 

Kolik dětí je u vás ve třídách?

Ve třídách míváme kolem 15 žáků. Letos je to konkrétně 13, 14 a 16 žáků ve třídě.

 

Co je to malotřídní škola?

Malotřídní škola je systém, ve kterém jsou v jedné třídě žáci různých ročníků. U nás je letos spojený 2.a 3.ročník, 4. a 5. ročník. 

 

Jak probíhá výuka v malotřídních třídách?

Učitel v hodině střídá činnosti a učivo jednotlivých ročníků, některé aktivity mohou mít žáci v hodinách společné.  Zatímco s jednou skupinou učitel probírá látku nebo procvičuje, druhá skupina pracuje samostatně, buď individuálně nebo ve dvojicích či skupinách. Část hodiny je tedy samostatná práce, jak to je běžné v každé třídě a škole.

 

Není to pro žáky rušivé, když se druzí učí ve třídě něco jiného?

Děti se brzy naučí zaměřit svoji pozornost na daný úkol a především učitel pracuje s druhou skupinou například na koberci, nebo zadává úkoly tak, aby se skupiny nerušily. Výhodou je rozhodně to, že učitel může zapojit mladší nadané žáky do těžších úkolů, nebo naopak opakovat látku nižšího ročníků s žáky, které ji nemají ještě dostatečně upevněnu. 

 

Od kterého ročníku se učí angličtina?

Anglický jazyk vyučujeme už od 1.ročníku. V 1.a 2. ročníku mají žáci 2h týdne, ve 3.-5.ročníku mají 3h týdně.  Pro zájemce z 2.-5.ročníku pořádáme ve spolupráci s jazykovou školou odpolední kurzy angličtiny s rodilým mluvčím. Angličtina u nás děti hodně baví, rádi si prozpěvují anglické písničky:)

 

Jaké kroužky pro děti škola nabízí?

Snažíme se, aby výběr odpoledních aktivit byl pestrý a každý si mohl pro sebe nějou zábavu vybrat. Naším cílem je, aby si děti odpolední aktivity užily přímo ve škole a rodiče je nemuseli nikam vozit. Nabízíme tedy sportovní kroužek, keramiku, sborový zpěv, angličtinu, lego, tvoření. Pro příští školní rok připravujeme ještě kroužek přírodovědný a dramatický. Děti také mají možnost chodit na doučování, které mají ve škole zdarma.

 

Kolik vašich žáků se hlásí na víceletá gymnázia? Jak jsou uspěšní?

V minulém roce se na gymnázium hlásilo 30% žáků a byli 100% úspěšní. Obvykle se na gymnázia hlásí 20-30% našich žáků. V škole se pravidelně zapojujeme do matematických soutěží - Klokan, Pangea a naši žáci v nich bývají velice úspěšní. Body a zkušenosti z těchto soutěží se jim potom velice hodí u přijímacího řízení na gymnázia.

 

Jaké akce škola pořádá?

V posledních dvou letech jsme kvůli covidu museli akce bohužel omezit, nebo jsme některé připravovali alespoň formou virtuálních vystoupení, jako napříkad Vánoční besídku  2021 nebo Virtuální vystoupení ke Dni matek 2021.

Od letošního jara ale,  jak doufáme , opět začneme akce pořádat. Tradičně je to u nás jarní a zimní dílna pro děti a rodiče, jarní úklid vesnice, spaní ve škole, závěrečný táborák na školní zahradě, školní výlety a exkurze (z posledních Dalešická přehrada, centrum VIDA, Permonium Oslavany...). Na Vánoce připravujeme školní besídku s divadelním představením a na závěr školního roku školní akademii. Také organizujeme lekce bruslení a plavání, jezdíme do divadla (Janáčkovo divadlo, Reduta...) a na koncerty (Filharmonie Brno).

Často akce pořádá také školní družina, teď naposledy to byla netradiční zimní olympiáda, nebo karnevalový den, na jaře čarodějnické odpoledne. Družina podniká výlety po okolí, cestu za velikonočním pokladem a mnoho jiných aktivit, které naše šikovné paní vychovatelky pro děti vymyslí.

 

Jak u vás funguje školní družina?

Školní družina je v provozu denně 6.30-16.30, máme dvě oddělení, které mohou navštěvovat žáci až do 5.ročníku. Děti to v družině baví, hrají deskové hry, sportují, od jara do podzimu si hrají na školní zahradě. Často se jim ani nechce jít domu:)

 

Zmiňujete školní zahradu. Co je na Vaší školní zahradě vlastně zajímavého?

U nás na školní zahradě máme hodně herních prvků pro menší i větší děti a především spoustu ovocných stromů a keřů, zeleninové a bylinkové záhonky, sami si tam  s dětmi pěstujeme. Děti mohou sklízet úrodu do školní kuchyně , nebo si s dovolením paní učitelky/vychovatelky utrhnout na ochutnání. Všechny rostliny jsou totiž jedlé. Na zahradě je i v horkých dnech příjemný stín a také se tam od jara do podzimu chodíváme učit, abychom nebyli zbytečně uvnitř, když je venku krásně.

 

Mají děti ve školní jídelně možnost výběru z více jídel k obědu?

Vzhledem k tomu, že jsme malá škola a vaříme jen do 100 obědů, nejsme zařízení na přípravu více druhů jídel. Pro naše školáky ale připravujeme dopolední a odpolední školní svačiny. Děti nemusí s sebou nosit jídlo z domu a rodiče nemají starost , co dětem připravit na celý den ve škole. Svačiny jsou vždy čerstvě připravené a výživově pestré. Letos je odebírá 70% dětí, takže se velice ujaly. 

 

Prý se zaměřujete na zdravé stravování.

Ano, je to jedna z našich priorit. Ve školní kuchyni se snažíme vařit z čerstvých a lokálních surovin, proto nakupujeme také produkty českých farmářů. Jídelníček připravujeme tak, aby v něm byla pravidelnost, pravidelně luštěniny, mléčné výrobky, ryby a aby děti měly stále dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Škola proto byla iniciátorem vzniku "farmářské tržiště" SCUK, kterému poskytla prostory a vybavení a odkud nakupuje české farmářské produkty. 

 

Mohou si také rodiče nakoupit farmářské výrobky?

Ano, samozřejmě a nejen rodiče. Na adrese www.scuk.cz/radostice si objednáte produkty, zaplatíte kartou a ve škole si nákup vyzvednete. Obchod funguje jako e-shop s výdejem jednou týdně (ve středu odpoledne). Musím říct, že se zde naučilo takto nakupovat hodně místních obyvatel.

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava  

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice