30.10. MŠ není v provozu

Z důvodu velkého počtu odhlášených dětí bude mateřská škola v pátek 30.10. uzavřena. Od 2.11. bude MŠ opět v běžném provozu.

Provoz MŠ během podzimních prázdniny 26.10. - 30.10.2020

MŠ bude v době podzimních prázdnin od 26.10. do 30.10. fungovat bez omezení v běžněm celodenním režimu. 


Dopis rodičům-provoz MŠ

Vážení rodiče,

naše mateřská školka bude v době podzimních prázdnin  nadále v provozu a někteří z Vás jste vaše děti přihlásili na docházku.  Naší snahou je Vám, rodičům, co nejvíce vycházet vstříc a zachováním provozu Vám umožňovat nadále chodit do zaměstnaní.  Cítím však jako důležité, abych Vás upozornila na okolnosti současné docházky do mateřské školy. Se zhoršujícím se vývojem epidemie Covidu narůstá samozřejmě i riziko přenosu nákazy z mateřské školy domů, nebo naopak z domácího prostředí do kolektivu ve školce. Nicméně pokud nám to vládní nařízení a místní situace dovolí, bude provoz MŠ zachován. Pokud by se však místní situace s počtem nakažených dramaticky změnila, byli bychom nuceni provoz školky uzavřít, a to i ze dne na den, třebaže by to přímo vládní opatření nenařizovala. Počítejte tedy, prosím, i s tou možností, že by provoz o podzimních prázdninách nebyl.

Pokud by nastaly změny, budeme Vás bez odkladu informovat.

Dále Vás chci požádat o odpověď na tento dopis, a to na emailovou adresu msradostice@radostice.cz a Vaše prohlášení, že jste se shora uvedenými skutečnostmi seznámeni a akceptujete je.

Děkuji a přeji Vám pevné zdraví.

S pozdravem

Barbora Křížová


Kroužky

KERAMIKA (SVČ Ivančice - pro předškoláky - Motýlky)
Sudé úterý 14.30 - 15.30

SBOR (Mgr. Barbora Křížová - pro předškoláky - Motýlky)
Liché úterý 13.30 - 14.30

SPORTOVKY (Mgr. Jan Slanina - pro předkšoláky - Motýlky)
Pondělí       15.00 - 16.00


Celoroční informace MŠ

V případě špatného počasí chodíme do sokolovny. Prosíme, aby si děti stále nechávaly ve školce batohy s přezůvkami a láhev na pití. 

Zájem o konzultační hodiny si,prosím, nahlaste v šatně (seznam), popř. emailem, telefonicky nebo osobně. 

 

 

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice