Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Letní kemp 2021

1.turnus- "anglický" - hry a soutěže v anglickém jazyce

                                - anglická konverzace

                                -výlet do centra VIDA v Brně

2.turnus- "matematický" - úkoly na rozvoj logického myšlení, jednoduché hry s programováním

                                      - finanční gramotnost s " Abecedou peněz", návštěva  lektorky z České spořitelny

                                      - výlet 21.7. do Permonia- Oslavany

 

Ranní setkávání dětí bude od 7 do 8 hodin na školním hřišti (pokud bude pršet- v šatně ZŠ).

Odcházet budou děti v 15 hodin.

 

V 1.den nástupu na kemp dítě odevzdá prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti s datem nástupu na kemp. Přihlášku a GDPR souhlas je možné odevzdat i dříve.

 

V každém turnusu je dítě v první den přítomnosti testováno ATG samotestem (stejně jako se testovalo ve škole).

 

Během kempu platí stejná hygienická a protiepidemiologická opatření, jako byla ve škole.        (Nošení roušek v uzavřených prostorech, pokud dochází k setkávání s jinými osobami, dezinfekce rukou, jednorázové papírové ručníky, omezení vstupu dalších osob do budovy školy apod.)

 

V budově školy bude pro kemp zázemí (toalety a pro případ nepříznivého počasí). Jinak budou aktivity  probíhat stále venku.

 

Jídelníček bude shodný s jídelníčkem v MŠ. Strava i pitný režim je pro děti na kempu zdarma.

 

Dopolední svačina 8.30h, oběd 11.30h, odpolední svačina 14h. Pitný režim zajištěn během celého dne.

 

Děti na kemp budou potřebovat:

-vhodné oblečení k celodennímu pobytu venku

-opalovací krém, sluneční brýle, pokrývku hlavy

-náhradní oblečení, holínky

-přezuvky na pobyt ve škole

-pouzdro (pero, pastelky, tužka, guma, nůžky)

-větší láhev na pití

-2 krabičky na svačiny, jídlonosič !!! (ne krabičky) + příbor do igelitového sáčku

(krabičky, ešus i příbor si budou děti denně odnášet domů k umytí a čisté si znovu další den přinesou s sebou)

 

Výtvarné potřeby a studijní materiály děti dostanou. Není třeba nic pořizovat.

 

O výletech a akcích mimo Radostice budou rodiče informování s dostatečným předstihem emailem.

 

Program dne je vždy rozdělen mezi vzdělávací a pohybové aktivity.

 

Těšíme se na Vás

              Vaše lektorky

 


Milé děti, vážení rodiče, 

 

máme za sebou Letní kemp a jsme moc a moc rádi, že se setkal s tak kladným ohlasem!!! Užily si jej nejen děti, ale také paní lektorky a věřím, že hodně pomohl také rodičům. Program měly oba kempy velmi pestrý a zábavný a myslím, že bylo všem trochu líto, že se rychle blížil pátek:(

V příštím roce se proto budeme velice snažit, aby se znovu uskutečnil.

S díky a pozdravy všem

Barbora Křížová

 

 

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice