Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

O nás

Mateřská škola Radostice

MŠ Radostice je dvoutřídní školou s kapacitou 34 dětí a sídlí v budově základní školy. Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let.

Třída mladších dětí nese název Kuřátka, třída starších dětí se nazývá Motýlci. 

Telefon do MŠ: 725 729 593 (Kuřátka), 606 062 293 (Motýlci)

Kdo se stará o vaše děti:
Vedoucí učitelka- Bc. Žaneta Holcmannová
Učitelky- Bc. Zuzana Dvořáková, Lenka Urbanová, Bc. Hana Poláková
Kuchařka- Jitka Kocúrová
 

Provoz mateřské školy je od 6:30– 16:30 hodin.

Prostory tříd jsou využívány ke všem řízeným i spontánním činnostem. 

Zřízeny jsou herní koutky. Děti pravidelně absolvují tělocvik a herní činnosti v místní sokolovně. Hojně je využívána školní zahrádka s herními prvky.

Velice nás těší, že rodiče mají zájem o dění ve školce a výborně funguje spolupráce mezi rodiči a MŠ, a to nejen při každodenních rozhovorech během předávání či vyzvedávání dětí, ale také při společných akcích, např. na besídkách, dílničkách organizovaných školkou, apod.

Také bychom chtěli  poděkovat našim sponzorům z řad rodičů, jejich podpory si velice vážíme.

 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

Mgr. Barbora Křížová, ředitelka školy

tel: 725 960 108

           
Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice