Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Opatření v provozu školy

Zaměstnanci školy a všechny dospělé osoby vstupující do školy musí nosit respirátory, žáci nosí alespoň chirurgickou roušku, děti v MŠ mít roušku nemusí.

 

Vstup do budovy je umožněn pouze zaměstnancům školy a žákům, pro všechny ostatní osoby je vstup umožněn pouze v odůvodněných případech.

Od 24.5. jsou vyučovány prezenčně kroužky keramiky a Cambridge English.

Žádáme všechny, aby veškeré záležitosti ve škole vyřizovali telefonicky nebo emailem.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

Pokud dítě/žák/zaměstnanec má příznaky rýmy, kašle apod. způsobené alergií, pak musí přinést potvrzení od praktického lékaře o trvání chronického onemocnění. Pokud se příznaky objeví během pobytu ve škole, je ditě/žák izolován, nosí roušku a je neprodleně přivolán zákonný zástupce. Jako běžnou se hodnotí teplota do 37st.C.

Rodiče upozorní telefonicky školu, pokud se žák/dítě nedostaví k testování v určený den (pondělí, čtvrtek). Dále rodič upozorní školu také v tom případě, pokud se  žák/dítě dostaví k testování v jiný den. Kontaktujte nás na tato telefonní čísla-MŠ-Kuřákta, MŠ- Motýlci, ŠD.

Před vstupem do budovy, před samotným testováním a potom ve třídách si dezinfikujeme ruce.

Všechny třídy zůstávají během celé výuky ve svých kmenových učebnách.

Ve třídách se během hodin a přestávek pravidelně a intenzivně větrá.

Po umytí rukou používáme k osušení pouze jednorázové papírové ručníky a následně také dezinfekci.

V případě pozitivního testu na onemocnění Covid-19 škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který dítě ve škole vyzvedne nebo s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce může žák odcházet sám.

V případě, že ve třídě chybí více než 50%žáků, celá třída přechází na distanční výuku, která je pro žáky a předškolní děti povinná.

 

Školní stravování- mohou se potkat různé třídy, ale u stolu sedí max. 4 osoby.

 

Školní družina je  v provozu denně 6.30- 16.30 pro všechny ročníky bez omezení.

 

Úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD bude  poměrným způsobem ponížena za dobu, kdy byla MŠ nebo ŠD uzavřena. Přeplatek na školném bude převeden na další školní rok.

 

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice