Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Testování

Testování probíhá ve školní družině 1x týdně v pondělí, nebo v první den přítomnosti žáka (zaměstnance) ve škole. Rodiče si mohou zakoupit testy ze slin (testy schválené MZ ) a dítěti sami test provést v odděleném prostoru školní družiny.

 

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice