Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Zaměstnanci školy ve školním roce 2023-2024

Pedagogové

Mgr. Barbora Křížová – ředitelka školy     zsradostice@radostice.cz   

                                    konzultační hodiny - středa 14:15 - 15:15

Mgr. Soňa Vrzalová - třídní učitelka 1. a 2. ročníku     vrzalova@radostice.cz

                                    konzultační hodiny - 

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 3. ročníku, zástupce ředitele pro ZŠ     toflova@radostice.cz   

                                      konzultační hodiny - 

Ing. Iveta Kulihová - třídní učitelka 4. a 5. ročníku   kulihova@radostice.cz

                                     konzultační hodiny -  

Jana Kratochvílová - učitelka,asistentka pedagoga ve 3.ročníku    kratochvilova@radostice.cz

                                     konzultační hodiny -

Olga Dvořáková -  asistentka pedagoga ve 2.ročníku 

Mgr. Jaroslava Pustějovská - asistentka pedagoga v 5. ročníku                  

Jana Davidová –  zástupce ředitele pro ŠD, vychovatelka ŠD-2.oddělení, vedoucí ŠJ, hodpodářka školy     

                              davidova@radostice.cz             

                              sdradostice@radostice.cz

                              sjradostice@radostice.cz

Jana Kratochvílová – vychovatelka ŠD-1.oddělení     kratochvilova@radostice.cz

Irena Obleserová – zástupce ředitele pro MŠ, třídy Motýlků     

                               msradostice@radostice.cz        

                               obleserova@radostice.cz                   

Lucie Kupská - učitelka, třída Motýlků     kupska@radostice.cz

Lenka Urbanová – učitelka, třída Kuřátek     urbanova@radostice.cz

Miroslava Pešková - učitelka, třída Kuřátek     peskova@radostice.cz

Mgr. Monika Kokoliová - asistentka pedagoga v MŠ

Bc. Žaneta Holcmannová – mateřská dovolená

 

Správní zaměstnanci                    

Zdeňka Drábková – vedoucí kuchařka     

Jana Klimová - kuchařka                                      

Lucie Ambrožová - úklid ZŠ

Jitka Mašíčková - provozní MŠ

Tomáš Chrást - školník     

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Toflová - speciální pedagog

Mgr. Barbora Křížová - školní metodik prevence                                           

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2023 Základní škola a Mateřská škola Radostice