Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Zaměstnanci školy ve školním roce 2022–2023

Pedagogové

Mgr. Barbora Křížová – třídní učitelka 4. a 5.ročníku, ředitelka školy     zsradostice@radostice.cz   

                                    konzultační hodiny - úterý 14.00 - 15.30, čtvrtek 15.00 - 16.30

Mgr. Soňa Vrzalová - třídní učitelka 2.ročníku     vrzalova@radostice.cz

                                    konzultační hodiny - čtvrtek 15.00 - 16.00

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 3. ročníku, zástupce ředitele pro ZŠ     toflova@radostice.cz   

                                      konzultační hodiny - úterý 7.45 - 8.45  

Jana Kratochvílová - učitelka     kratochvilova@radostice.cz

                                     konzultační hodiny - pondělí, úterý, středa 7.45 - 8.15

Ing. Iveta Kulihová - učitelka

                                     konzultační hodiny úterý 11.00 - 12.00 nebo po telefonní domluvě (tel.: 731 106 920)

Olga Dvořáková -  asistentka pedagoga ve 2.ročníku 

Mgr. Jana Němečková - asistentka pedagoga ve 4.ročníku                  

Jana Davidová –  zástupce ředitele pro ŠD, vychovatelka ŠD-2.oddělení, vedoucí ŠJ, hodpodářka školy     

                              davidova@radostice.cz             

                              sdradostice@radostice.cz

                              sjradostice@radostice.cz

Jana Kratochvílová – vychovatelka ŠD-1.oddělení     kratochvilova@radostice.cz

Irena Obleserová – zástupce ředitele pro MŠ, třídy Motýlků     

                               msradostice@radostice.cz        

                               obleserova@radostice.cz                   

Lucie Kupská - učitelka, třída Motýlků     kupska@radostice.cz

Lenka Urbanová – učitelka, třída Kuřátek     urbanova@radostice.cz

Miroslava Pešková - učitelka, třída Kuřátek     peskova@radostice.cz

Mgr. Monika Kokoliová - asistentka pedagoga v MŠ

Bc. Žaneta Holcmannová – mateřská dovolená

 

Správní zaměstnanci                    

Zdeňka Drábková – vedoucí kuchařka     

Jana Klimová - kuchařka                                      

Simona Minarčíková - úklid ZŠ

Jitka Mašíčková - provozní MŠ

Tomáš Chrást - školník     

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Toflová - speciální pedagog

Mgr. Barbora Křížová - školní metodik prevence                                           

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

publikační systém: Synetix
©2018-2023 Základní škola a Mateřská škola Radostice