Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Zaměstnanci školy

2022-2023

Mgr. Barbora Křížová – třídní učitelka 4. a 5.ročníku, ředitelka školy    zsradostice@radostice.cz

Mgr. Soňa Lázničková - třídní učitelka 2.ročníku

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 3. ročníku, zástupce ředitele pro ZŠ a ŠD                       

Mgr. Vendula Hoffmannová- učitelka       

 

Jana Davidová –  vychovatelka ŠD-2.oddělení, vedoucí ŠJ, hodpodářka školy                   sdradostice@radostice.cz, sjradostice@radostice.cz

Jana Kratochvílová – vychovatelka ŠD-1.oddělení, asistentka pedagoga ve 4.ročníku

Olga Dvořáková -  asistentka pedagoga v 2.ročníku 

                            

Bc. Zuzana Dvořáková – vedoucí učitelka MŠ      msradostice@radostice.cz                            

Lenka Urbanová – učitelka

Miroslava Pešková - učitelka

Tereza Večeřová- učitelka

Lucie Kupská- asistentka pedagoga v MŠ

Bc. Žaneta Holcmannová – mateřská dovolená

                          

Zdeňka Drábková – vedoucí kuchařka     

Zbyněk Kadlec- kuchař                   

                                      

Simona Minarčíková-úklid

Tomáš Chrást- školník                                                 

           
Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice