Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Zaměstnanci školy

Mgr. Barbora Křížová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku    zsradostice@radostice.cz

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 2. a 3. ročníku                           

Mgr. Drahoslava Drábková – třídní učitelka 4. a 5. ročníku            

Jana Davidová – učitelka, vedoucí vychovatelka ŠD                       sdradostice@radostice.cz

Jana Kratochvílová – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD         

Bc. Žaneta Holcmannová– vedoucí učitelka MŠ- třída Kuřátka       msradostice@radostice.cz

Bc. Hana Poláková – učitelka-třída Kuřátka                                     

Bc. Zuzana Dvořáková – učitelka-třída Motýlci                                

Lenka Urbanová – učitelka-třída Motýlci                                          

Zdeňka Drábková – vedoucí stravování, kuchařka /Jana Davidová+ Helga Chlíbcová-zástup                         sjradostice@radostice.cz

Jitka Kocúrová – vedoucí kuchařka/ Jana Karásková-zástup                                               

Helena Frantová– úklid ZŠ /Barbora Dvořáková-zástup                                          

Hana Kubíková – úklid MŠ / Soňa Dvořáková- zástup

Tomáš Chrást- školník                                                 

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice