Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Rada školy

zástupce zřizovatele: Mgr. Jan Slanina

zástupce pedagogů: Jana Kratochvílová

zástupce zákonných zástupců: MVDr. Veronika Fajtová   verfaj@gmail.com

 

 

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava  

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice