Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní družina

ZAHAJOVACÍ INFORMACE 2021/2022 

- telefon: 725 774 797

- e-mail: sdradostice@radostice.cz

- vychovatelky: Jana Kratochvílová - I. oddělení - 1. a 3. ročník (herna)

            Jana Davidová - II. oddělení - 2., 4. a 5. ročník (třída 4. a 5. ročníku)

- provoz pondělí - pátek do 16.30

- provoz zahájen 1. 9. - do 12.00

- od 2. 9. ranní provoz od 6.30, přihláška zvlášť

Zápisní lístky budou dětem rozdány první školní den. Prosíme, aby byly zápisní lístky kompletně vyplněné a odevzdané do 3. 9. 2021. Veškeré změny v přihlášce (zejména odchody) a OMLOUVÁNÍ vždy pouze PÍSEMNĚ - do deníčku ŠD (pokud jsou z loňského roku, mohou dále používat) nebo na samostatný list papíru.

Na telefonáty a sms nebude při omlouvání brán vůbec žádný zřetel.

Školné je 120,- Kč/měsíc, období září-prosinec 2021 (480,- Kč) je splatné do konce září 2021 a období leden-červen 2022 (720,- Kč) do konce ledna 2022. Částka se hradí převodem na účet školy č: 218213076/0300 - do poznámky uvést "školné ŠD + příjmení žáka".

Důležité!!!   Vzhledem k tomu, že většině žáků 2. - 5. ročníku vznikl z loňského školního roku přeplatek (uzavření škol),  informujte se na výši částky, kterou je třeba zaplatit, u vedoucí vychovatelky.

Do družiny a na pobyt venku doporučujeme žákům vhodné a pohodlné převlečení a obuv.

 

           
Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice