Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Od 17.5. je opět školní družina v běžném provozu, tzn. že žáci 4.a 5.ročníku mohou družinu opět navštěvovat.

Informace

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – informace

pondělí – pátek po ukončení vyučování do 16.30 hod.

provoz zahájen od středy 2. 9.

RANNÍ PROVOZ (pondělí – pátek) – 6.30 – 7.45 hod

vychovatelky: Jana Davidová (I. oddělení – 3., 4. a 5. ročník)

           Jana Kratochvílová (II. oddělení – 1. a 2. ročník)

telefon: 725 774 797

e-mail: sdradostice@radostice.cz

Zápisní lístky budou žákům rozdány první školní den nebo je obdržíte u paní vychovatelky. Prosíme, aby byly zápisní lístky kompletně vyplněné a odevzdané co nejdříve, nejpozději do 7. 9. Veškeré změny v přihlášce (hlavně odchody) a OMLOUVÁNÍ vždy pouze PÍSEMNĚ - do deníčku ŠD (pokud mají z loňského roku, mohou dále používat) nebo zvlášť na papír.

Na telefonáty a sms nebude brán ohled!!

Školné je 120,- Kč/měsíc, období září-prosinec je  splatné do konce září 2020 a leden-červen  do konce ledna 2021. Částku prosíme uhradit  převodem na účet 218213076/0300 – do poznámky uvést „školné ŠD + příjmení žáka“.

Vzhledem k tomu, že většině žáků vznikl z loňského školního roku přeplatek (uzavření škol) a převádí se na tento školní rok, raději se informujte u vedoucí vychovatelky na výši částky, kterou je potřeba zaplatit.

Do družiny i na případný pobyt venku doporučujeme žákům vhodné a pohodlné oblečení. 

 

 

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice