Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Školní družina

ZAHAJOVACÍ INFORMACE 2022/2023 

- telefon: 725 774 797

- e-mail: sdradostice@radostice.cz

- vychovatelky: Jana Kratochvílová - I. oddělení - 2. ročník (herna)

            Jana Davidová - II. oddělení - 3.- 5. ročník (třída 4. a 5. ročníku)

- provoz pondělí - pátek , od 6.30 do 16.30

- provoz zahájen 1. 9. - 10.00-12.00, školní jídelna 1.9. NEVAŘÍ !!!

- od 2. 9. běžný provoz -  6.30-16.30

Zápisní lístky budou dětem rozdány 1.9.2022. Prosíme, aby byly zápisní lístky kompletně vyplněné a odevzdané do 5. 9. 2022. Veškeré změny v přihlášce (zejména odchody) a OMLOUVÁNÍ vždy pouze PÍSEMNĚ - na samostatnou omluvenku (k dispozici v ŠD, nebo ke stažení níže).

Na telefonáty a sms nebude při omlouvání brán žádný zřetel.

Školné je 150,- Kč/měsíc, období září-prosinec 2022 (600,- Kč) je splatné do konce září 2022 a období leden-červen 2023 (900,- Kč) do konce ledna 2023. Částka se hradí převodem na účet školy č: 218213076/0300 - do poznámky uvést "školné ŠD + příjmení žáka".

Do družiny a na pobyt venku doporučujeme žákům vhodné a pohodlné převlečení a obuv.

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2023 Základní škola a Mateřská škola Radostice