Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní jídelna je od 12. 4. v běžném provozu.

Kontakty ŠJ

Platba obědů  - číslo účtu:  218213076/0300

                       -variabilní symbol: rok+měsícv (př.20209)

                        -do popisu platby úvádějte "strava+ příjmení dítěte"

                        -platby do 20.dne v měsíci 

Telefon ŠJ:          721 388 062               

Email:                  sjradostice@radostice.cz

 

Odhlašování obědů:  -den předem do 14 hodin-platí pro ZŠ i pro MŠ

                                  -telefonicky, emailem, nebo zapsáním do sešitu v MŠ (nejdéle do 14 hodin)

 

První den nepřítomnosti dítěte je možné si vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11.30 u zadního vchodu do kuchyně. Další dny nepřítomnosti dítěte není možné obědy odebírat. 

 


Informace pro strávníky

 

V jídelníčku se snažíme o pravidelnost v druzích pokrmů, tak aby si děti mohly vytvořit návyk, např. pondělí ryby, pátek bezmasý oběd...Svačiny a přesnídávky v mateřské školy jsme výrazně doplnili o mléko a mléčné výrobky. Ke každé svačině nebo přesnídávce mají děti zeleninu nebo ovoce.

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice