Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Třídy

1.ROČNÍK 

třídní učitelka Mgr. Soňa Lázničková

asistentka pedagoga Olga Dvořáková

další vyučující: Mgr. Barbora Křížová- AJ

V 1.třídě máme letos 13 žáků. Naše učebnice: Slabikář, Prvouka- Nová škola,  Matematika - Alter, Anglický jazyk - Happy House 1

 

2.,3.ROČNÍK

třídní učitelka Mgr. Hana Toflová

další vyučující Mgr. Barbora Křížová- AJ, Mgr. Soňa Lázničková- HV

Ve spojeném ročníku letos máme 14 žáků (11+3). Naše učebnice: Český jazyk, Čítanka, Prvouka- Nová škola,  Matematika - Alter, Anglický jazyk - Happy House 2,

Chit Chat 1

 

 

4.,5.ROČNÍK

třídní učitelka Mgr. Drahoslava Drábková

asistentka pedagoga Jana Kratochvílová

další vyučující Mgr. Barbora Křížová - AJ, 4.r. M, Mgr. Soňa Lázničková- HV

Ve spojeném rončíku letos máme 16 žáků ( 8+8). Naše učebnice: Český jazyk, Čítanka, Přírodověda, Vlastivěda - Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk- Chit Chat 2, Project 1

 

           
Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice