Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Třídy

2.ROČNÍK 

třídní učitelka Mgr. Soňa Vrzalová

asistentka pedagoga Olga Dvořáková

další vyučující: Mgr. Vendula Hoffmannová- AJ

Ve 2.třídě máme letos 11 žáků. Naše učebnice: Český jazyk, Čítanka- Nová škola, Prvouka- Nová škola,  Matematika - Alter, Anglický jazyk - Happy House 2

 

3.ROČNÍK

třídní učitelka Mgr. Hana Toflová

další vyučující Mgr. Vendula Hoffmannová- AJ, VV, PČ, Mgr. Soňa Lázničková- HV

Ve 3.třídě máme 11 žáků. Naše učebnice: Český jazyk, Čítanka-Alter,  Prvouka- Nová škola,  Matematika - Alter, Anglický jazyk - Chit Chat 1

 

 

4.,5.ROČNÍK

třídní učitelka Mgr. Barbora Křížová

asistentka pedagoga Jana Kratochvílová

další vyučující Mgr. Vendula Hoffmannová - AJ, VV, PČ, INF , Mgr. Soňa Vrzalová- HV, Mgr. Hana Toflová - Vl, Př

Ve spojeném rončíku letos máme 11 žáků ( 7+4). Naše učebnice: Český jazyk, Čítanka-Alter,  Přírodověda, Vlastivěda - Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk- Chit Chat 2, Project 1

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava  

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice