Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Úkoly pro nemocné 4.1.-8.1.2021

Slabikář s.22-25

Písanka s.11-15

Prac. sešit ke Slabikáři s. 4

Matematika s. 24-28

English- Activity book p. 22-23

 

Výuka v době opatření

Během vyučovacích hodin a o přestávkách ve třídách velmi intenzivně větráme, proto musí být děti tepleji oblečené. Místo tělesné výchovy chodíme na delší vycházky, stejně jako denně v družině, a proto je zapotřebí, aby děti měly s sebou ve škole nepromokavé a teplé oblečení i boty a náhradní oblečení.


Kroužky pro 1.ročník

pondělí-sportovní kroužek

úterý-keramika, sbor

čtvrtek-judo, šijeme v družině

 

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice