Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

1.třída

třídní učitelka Mgr. Soňa Lázničková

asistentka pedagoga Olga Dvořáková

další vyučující: Mgr. Barbora Křížová- AJ

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice