Čtení

Září

Poznáme tvary písmen M, A -malá a velká písmena, psací a tiskací tvary.

Učíme se slyšet hlásku M, A na začátku slova, uprostřed a na konci.

Tleskáme slabiky a rozlišujeme slabiky krátké a dlouhé, umíme je zapsat tečkami a čárkami.

Skládáme hlásky do slabik  a spojujeme M-A.

Umíme číst slabiky MA, MÁ, ma, má, Ma, Má.

Vyprávíme si známe pohádky- Perníková chaloupka, O velijké řepě.

Hrajeme divadlo- Malá pohádka o řepě.

Čteme společnou četbu-Havránek nezbeda.

 

Psaní

Září

Píšeme uvolňovací cviky.

Učíme se správně držetr tužku.

Učíme se správně vzpřímeně sedět při psaní.

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice