Září

 Numerace v oboru do 10, nácvik psaní číslice 0,1, 2, 3

Poznávání číslic 1, 2, 3, 4, 5 / většinou děti zvládají poznat číslice až do 10 /

Porovnávání – menší,  větší,  rovná se

Sestavení číselné řady  od  0 do 10 pomocí kartiček

Určit číslo, které ke hned za číslem ……..nebo hned před číslem………

Odpovídat celou větou .

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice