Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Kroužky pro 2. a 3.ročník

Pondělí- sportovní oddíl

Úterý - sbor, keramika

Středa- Cambridge English- jen 3.ročník

Čvrtek - judo, šijeme v družině.

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice