Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

4.a 5.třída

třídní učitelka Mgr. Drahoslava Drábková

asistentka pedagoga Jana Kratochvílová

vyučující Mgr. Barbora Křížová - AJ, 4.r. M, Mgr. Soňa Lázničková- HV

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice