Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

8.10. výlet- ZŠ Želešice-výukový program o broucích

Odjezd 7.30 linkovým autobusem, návrat do školy na oběd.

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice