Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Výuka

Výuka v naší škole probíhá většinou v malotřídních kolektivech. Prvňáčky míváme samostatně, pokud to počet žáků dovolí. Dále  se spojují obvykle 2.+3.ročník, 4.+5.ročník.

U nás ve škole nezvoní !

Vyučování začíná v 8.00.

 

Odkazy na procvičování českého jazyka:

Odkazy na procvičování matematiky:

Odkaz na procvičování vlastivědy:

Odkazy na procvičování prvouky a přírodovědy:

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava  

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice