Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

O nás

Co naše malotřídní škola nabízí?

Průměrný počet žáků ve třídách je 13, to nám umožňuje skutečný individuální přístup.


Dětem vytváříme prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a bezstarostně. Protože v naší škole nezvoní, nejsou tím děti stresovány a učíme se v klidné atmosféře.


Pro předškoláky organizujeme edukační skupiny jako předškolní přípravu. Přechod z MŠ do 1.třídy je pro děti bez obav, škola  je pro ně známé prostředí.


Máme rozšířenou výuku angličtiny- v 1. a 2.ročníku 2 hodiny týdně, hodiny s rodilým mluvčím a pro zájemce odpolední lekce angličtiny s jazykovou školou.

 

Ve škole máme speciálního pedagoga, který se věnuje žákům s poruchami učení.


Školní družina je u nás pro všechny žáky až do 5.ročníku, provoz denně 6.30-16.30.

 

Školní jídelna- připravujeme zdravou stravu a pro školáky nabízíme dopolední a odpolední svačiny.


Máme pestré nadstavbové aktivity:

 • učíme se venku
 • výuku plavání organizujeme pro všechny ročníky (ve velkých školách běžně pouze 4.ročník)
 • zapojujeme se do soutěží- v angličtině, výtvarné, literární, matematické, recitační nebo pěvecké
 • nacvičujeme divadelní představení
 • pravidelně jezdíme na koncerty, do divadel  či  muzeí
 • pořádáme exkurze a výlety
 • pořádáme tematické dílny pro děti a rodiče
 • míváme podzimní spaní ve škole, sportovní den, táborák nebo stanování
 • nabízíme zájmové kroužky- sportovní, pěvecký sbor, angličtina, lego, judo…
 • zapojujeme se do charitativních akcí
 • organizujeme akce na ochranu přírody

Žáky vedeme k samostatnosti, osobní odpovědnosti a vzájemné podpoře a pomoci, starší pomáhají mladším.

Naši žáci jsou jeden soudržný kolektiv, máme společné zážitky a program napříč všemi ročníky (sourozenci se proto často ve výuce setkávají).

Budujeme vztah dětí k tradicím a místu, kde společně žijeme.

 

Spádovost naší školy je do ZŠ Střelice, naši žáci tam mohou přecházet do 6.ročníku.

 

 

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice