Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Údaje o škole

Jsme  málotřídní školou 1. stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době vyučujeme ve 3 kmenových třídách. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a  organizačních možností školy.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu "Škola hrou" vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí základní školy je školní družina a školní jídelna. Současná kapacita školy je 55 dětí, kapacita školní družiny je 50 dětí. Školní družina je rozdělena do dvou oddělení. Ve volném čase využívá škola i školní družina prostory školní zahrady s herními prvky a školního hřiště.

 

Název školy:             

Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

 

Identifikační číslo:                70995141

Zřizovatel:                            Obec Radostice

Ředitelka školy:                   Mgr.Barbora Křížová

Vedoucí učitelka MŠ:           Bc. Žaneta Holcmannová

Vedoucí vychovatelka ŠD:  Jana Davidová

Vedoucí ŠJ:                        Jana Davidová

E-mail:     zsradostice@radostice.cz

                msradostice@radostice.cz

                sdradostice@radostice.cz

                sjradostice@radostice.cz

Telefon:    ZŠ     725 960 108 (ředitelka)

                MŠ     725 729 593 (Kuřátka), 606 062 293 (Motýlci)

                ŠD     725 774 797

                ŠJ      721 388 062

Webové stránky:         

                http://zs.radostice.cz

Bankovní spojení:        218213076/0300

Školská rada:      Ing. Michal Ondrášek-zástupce zřizovatele

                            Bc. Zuzana Dvořáková - zástupce pedagogů

                            MVDr. Veronika Fajtová -zástupce zákonných zástupců

 

 Jihomoravský kraj

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice