Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

O naší škole

Co naše malá vesnická škola nabízí?

Jsme mateřská a základní škola pod jednou střechou, děti k nám tedy často chodí od 3 do 11 let. Děti ze školky i ze školy se navzájem znají a rádi se potkávají na společných akcích. U nás se nedělají ve věku rozdíly. Malí jako velcí, všichni se kamarádíme.

Pro předškoláky organizujeme edukační skupiny jako předškolní přípravu. Přechod z MŠ do 1.třídy je pro děti bez obav, škola  je pro ně známé prostředí.

Ve škole bývá průměrně 13 žáků ve třídách, to nám umožňuje skutečně individuální přístup. Paní učitelky mají na děti více času a vymýšlejí spoustu her a aktivit:)

Učíme se v malotřídkách, kde starší žáci pomáhají mladším  a děti se učí samostatnosti a vzájemné toleranci.


Dětem vytváříme prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a bezstarostně. Protože v naší škole nezvoní, nejsme tím,  děti (ani učitelé:),  stresováni a učíme se v klidné atmosféře.


Máme rozšířenou výuku angličtiny- v 1. a 2.ročníku 2 hodiny týdně a pro zájemce z 2.-5.ročníku odpolední lekce angličtiny s jazykovou školou a rodilým mluvčím.

Zaměřujeme se na zdravý životní styl a spojení s přírodou. Na školní zahradě pěstujeme vlastní bylinky, zeleninu a ovoce. Učíme se o přírodě v přírodě a jsme často na čerstvém vzduchu.

Ve škole máme speciálního pedagoga a logopeda,  kteři se věnují dětem s poruchami učení a výslovnosti.


Školní družina je u nás pro žáky až do 5.ročníku, provoz je denně 6.30-16.30.

 

Školní jídelna připravuje zdravou stravu, jsme zapojeni do projektu "Skutečně zdravá škola". Do školní kuchyně nakupujeme farmářské produkty  a nabízíme dopolední a odpolední svačiny pro školáky.


Máme pestré nadstavbové aktivity:

-učíme se venku
-výuku plavání organizujeme pro všechny ročníky (ve velkých školách běžně pouze 4.ročník)
-zapojujeme se do soutěží- v angličtině, výtvarné, literární, matematické, recitační nebo pěvecké
-nacvičujeme divadelní představení
-pravidelně jezdíme na koncerty, do divadel  či  muzeí
-pořádáme exkurze a výlety
-pořádáme tematické dílny pro děti a rodiče
-míváme podzimní spaní ve škole, sportovní den, táborák nebo stanování
-nabízíme zájmové kroužky- sportovní, pěvecký sbor, angličtina, lego, keramika…
-zapojujeme se do charitativních akcí
-organizujeme akce na ochranu přírody

Žáky vedeme k samostatnosti, osobní odpovědnosti a vzájemné podpoře a pomoci.

Děti u nás ve škole jsou jeden soudržný kolektiv, máme společné zážitky a program napříč ročníky (sourozenci se proto často ve výuce setkávají).

Budujeme vztah dětí k tradicím a místu, kde společně žijeme.

 

Spádovost naší školy je do ZŠ Střelice, naši žáci tam mohou přecházet do 6.ročníku.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava  

publikační systém: Synetix
©2018-2022 Základní škola a Mateřská škola Radostice