Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Proč k nám

Jsme malá moderní škola, která umožňuje a nabízí nadstandartní podmínky pro děti i rodiče:

 • malé kolektivy tříd (10-15 žáků)
 • přátelská  atmosféra školy, do které se vaše děti budou těšit
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • zaměřujeme se na čtenářskou gramotnost a rozvoj čtenářství u dětí
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • orientace na enviromentální a ekologické projekty
 • moderní výukové trendy, využití multimédií, projektovou výuku
 • čtvrtletní formativní hodnocení pokroků žáků
 • škola otevřená rodičům - program "Rodiče vítáni"
 • konzultace formou tripartit rodič-dítě-učitel
 • kulturní a společenské akce pro děti i rodiče
 • doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem
 • široké spektrum zájmových kroužků pro aktivní děti

Naše děti po ukončení 5. třídy plynule a bez potíží pokračují na 2. stupni základních škol nebo na osmiletých gymnáziích.

 

Naše vize

Vzděláváme žáky pro život a v souvislostech. Podněcujeme jejich zájem o poznání. Vedeme žáky k budování racionálních, demokratických názorů a postojů ke společnosti a ke světu. Rozvíjíme jejich dovednosti, znalosti, hodnoty a kompetence potřebně k úspěšnému uplatnění v životě. 

Naše priority v oblasti vzdělávání:

vysoká úroveň a nároky vzdělávání
rozvoj potenciálů každého dítěte
nadstandardní výuka angličtiny

Naše priority v oblasti sociální:

individuální přístup
bezpečné prostředí
otevřená komunikace

 

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2023 Základní škola a Mateřská škola Radostice