Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

4.Rozvojové aktivity na ZŠ a MŠ Radostice 2021-2023

Projekt „Rozvojové aktivity na ZŠ a MŠ Radostice“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020905) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora školy prostřednictvím školního asistenta, školního speciálního pedagoga, zahraničních stáží pro pedagogy, doučování a projektových dnů pro žáky školy.

 

Aktivity ZŠ a ŠD v období 1.1.2021-31.12.2022

Setkávání ředitelů-sdílení dobré praxe

Venkovní učení-1.-5.ročník

Výtvarná soutěž-1.-2.ročník

Literární soutěž-3.-5.ročník

Anglický jazyk s rodilým mluvčím 2.-5.ročník

Šijeme v družinách-1.-5.ročník

Projektové dny ve škole aneb setkání s odborníkem

Projektové dny mimo školu aneb setkání s odborníkem

Zahraniční studijní stáž pro pedagogy ZŠ


Aktivity MŠ v období 1.1.2021-31.12.2022

Technické školky

Bee-boti (robotické pomůcky pro rozvoj komunikačních, jazykových nebo motorických dovedností dětí)

Zahraniční studijní stáž pro pedagogy MŠ

Logopedické workshopy pro rodiče

Projektové dny ve školce

Projektové dny mimo školku

 

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice