Edukační skupina předškolního vzdělávání

Vážení rodiče,


nově se asi setkáváte s pojmem edukační skupiny. Jedná se o přípravné kurzy, které vytvořila
Pedagogicko-psychologická poradna Brno jako program rozvoje dětí v předškolním věku jako
přípravu pro počátek školního vzdělávání. Při nástupu do školy mívají děti problémy v komunikaci,
opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku,
narušené nebo nerozvinuté zrakové a sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru a čase,
oslabené základní matematické představy, nebo poruchy soustředění a pozornosti. Cílem skupinové
práce s dětmi je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré
a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání. Smyslem edukačních skupin je systematický
rozvoj oslabený dílčích funkcí, a tím předcházení možnému vzniku specifických poruch učení, a to
navíc v přímé spolupráci s rodiči.


Program skupin je obvykle rozvržen do 10 lekcí každých 14 dní, a to do zápisu dětí do školy.
Letos se skupinou začínáme, budeme mít tedy poněkud upravený harmonogram, a sice 4 lekce,
každou první středu v měsíci, od března do června. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti
se střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a je nutné , aby byl vždy přítomen
jeden z rodičů. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem,
které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti , což je pro dítě i rodiče velmi cenné.


Přeji Vám , ať děti i Vás čas strávený ve skupině hodně baví a je Vám maximálně užitečný.


Mgr. Barbora Křížová
učitelka edukační skupiny

Edukace - oblasti rozvoje

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice