Zápis 2020-2021


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RADOSTICE

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

následující opatření:

V souladu se školským zákonem se uskuteční v letošním roce zápis do MŠ pro školní rok

2020/21 v termínu od 2.5.2020 do 16.5.2020 následující formou:

- Zákonný zástupce podá žádost o přijetí jedním z následujících způsobů:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jej poslat prostým e-mailem)
  • poštou

  • osobní podání (vhození do poštovní schránky na budově školy)

  • osobní doručení  ve dnech :  úterý   5.5.2020 od  9 do 11 hodin

​                                                             středa 6.5.2020 od 15 do 17 hodin

 

Žádost o přijetí je vyvěšena na webových stránkách mateřské školy a obce Radostice

V současné situaci nenavštěvujte dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti doložíte:

  • čestné prohlášení k očkování (webové stránky školy)

  • kopii očkovacího průkazu

(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je povinnost zákonného

zástupce kontaktovat na dálku pediatra a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud dítě nesplňuje

podmínky řádného očkování, nemůže být přijato).

  • rodný list dítěte (stačí pouze jeho prostá kopie)

 

Ředitelka školy po ukončení zápisu rozhodne ve správním řízení o přijetí přihlášených dětí,

kdy bude rozhodnuto podle stanovených kritérií.

                                       

Mgr. Drahoslava Drábková

ředitelka školy

v Radosticích 14.4.2020

 

* V případě nejasností nebo dalších informací nás kontaktujte na níže uvedeném tel. čísle MŠ nebo mailové adrese MŠ, které najdete na       spodní liště webových stránek. 

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice